Pałac Biskupów Krakowskich
Dorota Czesak, Przewodnik Góry Świętokrzyskie
Przewodnik po Górach Świętokrzyskich Dorota Czesak
Dorota Czesak - Licencjonowany przewodnik terenowy po Górach Świętokrzyskich
Puszcza Jodłowa - przewodnik Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie przewodnik. Dorota Czesak
Świętokrzyskie przewodnik. Dorota Czesak
Przewodnik po regionie świętokrzyskim
Przewodnik po regionie Świętokrzyskim - Dorota Czesak
Przewodnik po regionie Świętokrzyskim - Dorota Czesak
Dorota Czesak - Przewodnik Kielce
Pilot wycieczek Góry Świętokrzyskie

Przewodnik Góry Świętokrzyskie, pilot wycieczek Kielce, Dorota Czesak

DOROTA CZESAK:

Licencjonowany terenowy przewodnik po Województwie Świętokrzyskim.


Pilot wycieczek krajowych
i zagranicznych.


Języki: polski, angielski

Przewodnik Góry Świętokrzyskie - Marek Czesak
MAREK CZESAK

Licencjonowany terenowy przewodnik po Województwie Świętokrzyskim.

Języki: polski

Kontakt:

ul. Skiby 79a
26-060 Chęciny

tel.: 791-627-975
e-mail: d.czesak@wp.pl

województwo świętokrzyskie
Spływy Kajakowe Świętokrzyskie wypożyczalnia kajaków

Licznik wejść: 383

Total Website Visits: 179143

Poznaj Polskę – Zapraszamy w świętokrzyskie
Kontynuacja programu „Poznaj Polskę” – od 1 marca rusza nabór wniosków

W 2022 r. uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczkę szkolną dofinansowaną w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na ten cel przeznaczymy rekordową kwotę 100 mln zł! Nabór wniosków ruszy 1 marca br. W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów. W 2021 roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych, a dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło prawie 35 mln zł. Łącznie na wycieczki szkolne wyjechało ponad 215 tys. uczniów.

Od 1 marca rusza kolejna edycja programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Poznaj Polskę”

Na liście obiektów edukacyjnych z dn. 28.02.2022 roku, znajduje się 694 pozycje. W województwie świętokrzyskim znajduje się 41 punktów edukacyjnych. Ministerstwo w tej edycji programu  kładzie nacisk na priorytetowe obszary edukacyjne obowiązujące w konkursie w 2022 roku:

Śladami Polskiego Państwa Podziemnego – w świętokrzyskim znajduje się 5 obiektów, są to m.in. Muzeum Pamięci Narodowej w dawnym kieleckim więzieniu,      Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, Wykus, Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, Mogiła zamordowanych członków Polski Podziemnej w Skarżysku Kamiennej.
Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, nie ma żadnego obiektu, wichry historii rzuciły Kardynała w inne, również piękne i ciekawe  części naszego kraju.
Kultura i dziedzictwo narodowe  –  w świętokrzyskim znajdują  się 32 obiekty m.in Muzeum Narodowe w Kielcach, Zamek królewski w Chęcinach, Park Etnograficzny w Tokarni, Opactwo pobenedyktyńskie na Św. Krzyżu, Opactwa Cystersów w Jędrzejowie i Wąchocku, Wiślica, Sandomierz i wiele innych.
Największe osiągnięcia polskiej nauki – w świętokrzyskim znajdują się 4 obiekty – Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach, Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie i  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Zapraszamy! Poznaj Polskę – Poznaj Świętokrzyskie.

Założenia programu w 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” będzie można składać od 1 marca br. Na ten cel w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy rekordową kwotę 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).

W najbliższej edycji programu „Poznaj Polskę” środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:

w przypadku szkoły podstawowej: 

 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku szkoły ponadpodstawowej:

 • 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

Organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

 • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
 • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
 • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 •  trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.
Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

Składanie wniosków

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

„Poznaj Polskę” 2021 – podsumowanie

W ramach realizacji programu w 2021 r. podpisano łącznie 1 434 umowy i porozumienia na dofinansowanie. Zorganizowano prawie 5 tys. (4 827) wycieczek szkolnych, w tym:

 • 2 925 wycieczek jednodniowych,
 • 720 wycieczek dwudniowych,
 • 1 182 wycieczki trzydniowe.

Łącznie w wycieczkach szkolnych uczestniczyło 215 444 uczniów. Najczęściej wyjeżdżali uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej (ponad 104 tys. uczniów). W wycieczkach szkolnych zorganizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” wzięło udział także prawie 82 tys. uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ponad 29 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych.

Najchętniej z wycieczek korzystali uczniowie z województw:
•    małopolskiego – 712 wycieczek, w których uczestniczyło 32 514 uczniów,
•    podkarpackiego – 574 wycieczki, w których uczestniczyło 24 525 uczniów,
•    śląskiego – 447 wycieczek, w których uczestniczyło 22 473 uczniów,
•    mazowieckiego – 425 wycieczek, w których uczestniczyło 18 296 uczniów,
•    pomorskiego – 364 wycieczki, w których uczestniczyło 16 970 uczniów.

Wsparcie na realizację wycieczek

Całkowity koszt realizacji wycieczek wyniósł prawie 50 mln zł (49 131 823 zł), w tym wsparcie ze środków MEiN to prawie 35 mln zł (34 835 196 zł).

Średnia wnioskowana kwota wsparcia na organizację wycieczki wyniosła 7 217 zł, w tym:

 • wycieczka jednodniowa – 3 930 zł,
 • wycieczka dwudniowa – 9 325 zł,
 • wycieczka trzydniowa – 14 067 zł.

Średni całkowity koszt wycieczki wyniósł 10 179 zł, w tym:

 • w szkole ponadpodstawowej – 13 812 zł,
 • w szkole podstawowej klasy IV-VIII – 12 807 zł,
 • w szkole podstawowej klasy I-III – 5 597 zł.

Najchętniej odwiedzane miejsca w regionie świętokrzyskim

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2021 roku znalazły się:

 • Opactwo na Świętym Krzyżu
 • Zamek w Chęcinach
 • Jaskinia Raj
 • Centrum Nauki Leonardo Da Vinci
 • Muzeum Etnograficzne w Tokarni
 • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
 • Mauzoleum w Michniowie
 • Dąb Bartek

Już dziś zachęcamy do składania wniosków od 1 marca do programu „Poznaj Polskę”. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kontynuacja-programu-poznaj-polske–od-1-marca-rusza-nabor-wnioskowZapraszam Dorota Czesak Przewodnik Wycieczek Góry Świętokrzyskie