Pałac Biskupów Krakowskich
Dorota Czesak, Przewodnik Góry Świętokrzyskie
Przewodnik po Górach Świętokrzyskich Dorota Czesak
Dorota Czesak - Licencjonowany przewodnik terenowy po Górach Świętokrzyskich
Puszcza Jodłowa - przewodnik Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie przewodnik. Dorota Czesak
Świętokrzyskie przewodnik. Dorota Czesak
Przewodnik po regionie świętokrzyskim
Przewodnik po regionie Świętokrzyskim - Dorota Czesak
Przewodnik po regionie Świętokrzyskim - Dorota Czesak
Dorota Czesak - Przewodnik Kielce
Pilot wycieczek Góry Świętokrzyskie

Przewodnik Góry Świętokrzyskie, pilot wycieczek Kielce, Dorota Czesak

DOROTA CZESAK:

Licencjonowany terenowy przewodnik po Województwie Świętokrzyskim.


Pilot wycieczek krajowych
i zagranicznych.


Języki: polski, angielski

Kontakt:

ul. Skiby 79a
26-060 Chęciny

tel.: 791-627-975
e-mail: d.czesak@wp.pl

województwo świętokrzyskie
Spływy Kajakowe Świętokrzyskie wypożyczalnia kajaków

Licznik wejść: 1308

Total Website Visits: 95138

Zapraszamy na stronę wypożyczalni kajaków
kajaki.swietokrzyskie-przewodnik.pl

Spływy Kajakowe Świętokrzyskie wypożyczalnia kajaków

 

Znajdziecie nas również na Facebooku Spływy Kajakowe Świętokrzyskie – Strona główna | Facebook a jeśli chcecie obejrzeć filmy z naszych spływów zapraszamy na nasz kanał na YouTube  Kajaki Świętokrzyskie – Spływy Kajakowe Nida – YouTube

Góry Świętokrzyskie! Jedno z niewielu miejsc w Polsce gdzie w jednym dniu możecie wejść na górę leśnym szlakiem, zwiedzić Park Narodowy, odwiedzić kilka bezcennych zabytków historycznych lub …przemysłowych, zwiedzić jaskinię (do wyboru Raj, Piekło, co kto chce:))), pojeździć na rowerze czy pogalopować na koniu. Można też zwiedzić świętokrzyskie spływając kajakiem po rzece Nidzie i jej dopływach. Nida jest lewobrzeżnym dopływem Wisły i wypływa z serca Gór Świętokrzyskich. Poniżej Chęcin, jest płytka i malowniczo meandruje, co czyni ją idealną i niezwykle ciekawą dla wycieczek kajakowych.

Proponuję wypożyczenie 2-osobowych kajaków z 2 wiosłami i 2 kamizelkami asekuracyjnymi, zwanymi popularnie kapokami i spływ Czarną lub Białą Nidą w stronę naszej “Przystani u Dorotki” w Mokrsku Dolnym. Serdecznie zapraszam na kajaki w Góry Świętokrzyskie! 

Nasza oferta:

Poniżej przedstawiamy propozycje szlaków kajakowych. Uwaga! Szlaki przedstawione są w całości, ale można je dzielić na mniejsze odcinki i dostosowywać czas i długość spływów do oczekiwań i umiejętności klientów. Spływ może trwać 2, 3, 5 godzin a dla najbardziej wytrzymałych i doświadczonych kajakarzy nawet 7 godzin. Czas spływu oczywiście zależy od umiejętności kajakarzy, pogody, stanu wody w rzece, postojów itp. Czas przyjęty w ofercie jest uśredniony.


Szlak  Czarna Nida – Nida (stopień trudności łatwy) – Wolica – Tokarnia – Brzegi – “Przystań u Dorotki” Mokrsko Dolne. Ten szlak  ze względu na niski stopień trudności jest najczęściej wybierany przez kajakarzy niedoświadczonych i z małymi dziećmi, na dwóch odcinkach – Tokarnia – Sobków/Mokrsko – czas spływu ok. 4 godzin ( ok. 16 km),  oraz Brzegi lub Żerniki – “Przystań u Dorotki” Mokrsko Dolne –  czas spływu ok. 2 godzin (ok. 7 km).

Szlak rzeka Biała Nida – Nida jest podzielony na dwa odcinki:Bizoręda – Żabieniec – Choiny – Żerniki – (stopień trudności średni) czas spływu ok. 5 godzin (ok. 16 km) i Żerniki – Brzegi – “Przystań u Dorotki” Mokrsko Dolne (stopień trudności łatwy) – czas spływu ok. 2 godzin (ok. 7 km)

przewodnik świętokrzyski kajaki Nida kajaki Nida kajaki świętokrzyskie kajaki Nida spływy kajakowe świętokrzyskie spływy kajakowe nida spływy kajakowe świętokrzyskie 

Cennik wypożyczalnia kajaków:
Cena za wypożyczenie kajaka z transportem do miejsca początku i zakończenia spływu oraz transportem kierowców na start + komplet akcesoriów (2 kamizelki asekuracyjne +2 wiosła, ewentualnie dostawka dla małego dziecka) oraz możliwością korzystania z “Przystani u Dorotki” (42 miejsca siedzące na ławkach, 2 duże stoły, palenisko na ognisko, prywatny teren do wypoczynku nad rzeką, w sezonie letnim toaleta przenośna, kosz na śmieci, parking)

w dni powszednie 80 zł/za kajak powyżej 5 kajaków, 100 zł/ za kajak do 5 kajaków
w weekendy 100 zł/ za kajak

Ceny brutto.

Ponieważ kajakarze często o to pytają na zdjęciu poniżej przedstawiamy jak wygląda  dostawka dla dziecka. Oparcie dla dziecka można montować albo plecami do sternika, albo twarzą do sternika. Montaż oparcia jest prosty i szybki, jeśli dziecko będzie chciało zmienić pozycję, przełożenie oparcia zajmie kilka sekund:))). Oczywiście należy to robić gdy kajak przybije do brzegu i będzie stabilny. Dostawka dla dziecka służy do przewożenia dzieci w wieku maksymalnie do 7 lat i ok. 100 cm wzrostu. Dla większych dzieci nie ma miejsca na wyprostowanie nóg a zbyt krótkie oparcie jest bardzo niewygodne i nie spełnia swojej funkcji.

spływy kajakowe nida kajaki Nida

Kajakowanie z nami  to naprawdę wspaniała i bezpieczna zabawa! Zapraszamy w świętokrzyskie na kajaki!

spływy kajakowe Nida kajaki świętokrzyskie kajaki świętokrzyskie spływy kajakowe Nida

 

Warunki wynajmu:

Umowa wynajmu
Umowa zawarta w dniu …………………………………pomiędzy ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..(zwanym dalej Wynajmującym),
a…………………………………………………………………………………………………………………………(zwanym dalej Najemcą), Nr tel. email ……………………………………………….……………..
Przedmiot umowy
1. Wynajmujący oświadcza że jest właścicielem a Najemca, że wynajmuje na okres od …………………………….do…………………………………… sprzęt rekreacyjny:
Kajaki szt. …………………………………
Kamizelki ratunkowe szt. ………………………………..
Wiosła szt. ………………………………..
Warunkiem uprawniającym do wynajęcia i korzystania z w/w sprzętu jest zapoznanie się i podpisanie poniższego regulaminu.
Regulamin
2. Wynajmujący oświadcza, ze sprzęt o którym mowa w pkt.1 jest w pełni sprawny, bez wad. Nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów sportowych.
3. Najemca oświadcza, że zna zasady i wiedzę na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu o którym mowa w pkt.1
4. Obowiązkiem Najemcy jest korzystanie ze sprzętu o którym mowa w pkt.1 zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji: przewozić taką liczbę pasażerów na jaka jest przeznaczony sprzęt, nie przekraczać dopuszczalnej ładowności (250 kg), nie holować, nie zatapiać, nie korzystać ze sprzętu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Wszyscy użytkownicy winni być obowiązkowo zapięci w kamizelki ratunkowe.
5. W przypadku uszkodzenia wynajmowanego sprzętu Najemca ma obowiązek zabezpieczyć sprzęt, a w przypadku kradzieży bezzwłocznie poinformować Wynajmującego i Policję.
6. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu, i będzie zobowiązany do jego odtworzenia lub zwrotu równowartości naprawy.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu o którym mowa w pkt.1 na mieniu i zdrowiu osób trzecich.
8. Najemca oświadcza, że został przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa używania i obsługi sprzętu o którym mowa w pkt.1
9. Najemca oświadcza że sprzęt o którym mowa w pkt.1, jest w pełni sprawny, bez uszkodzeń i wad.
10. Najemca oświadcza, że będzie używał sprzętu o którym mowa w pkt.1 na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu w trakcie używania sprzętu o którym mowa w pkt.1, nie będzie wnosić o odszkodowanie od Wynajmującego.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione, uszkodzone lub zamoczone będące własnością Najemcy.
12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w kajaku na wodzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
13. Koszty wynajmu pokrywa najemca przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.
14. Najemcy wyrażają zgodę na fotografowanie. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych Wynajmującego.
15. Najemca zobowiązany jest oddać sprzęt Wynajmującemu w stanie umożliwiającym natychmiastowe ponowne wynajęcie (umyty).

Data i podpis

Wynajmujący                                                                                                                                                                                                                 Najemca

 

Na trasie spływu obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci. Wszystkie śmieci należy zabierać ze sobą!

Pogoda Kielce z serwisu


Zapraszam Dorota Czesak Przewodnik Wycieczek Góry Świętokrzyskie