Pałac Biskupów Krakowskich
Dorota Czesak, Przewodnik Góry Świętokrzyskie
Przewodnik po Górach Świętokrzyskich Dorota Czesak
Dorota Czesak - Licencjonowany przewodnik terenowy po Górach Świętokrzyskich
Puszcza Jodłowa - przewodnik Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie przewodnik. Dorota Czesak
Świętokrzyskie przewodnik. Dorota Czesak
Przewodnik po regionie świętokrzyskim
Przewodnik po regionie Świętokrzyskim - Dorota Czesak
Przewodnik po regionie Świętokrzyskim - Dorota Czesak
Dorota Czesak - Przewodnik Kielce
Pilot wycieczek Góry Świętokrzyskie

Przewodnik Góry Świętokrzyskie, pilot wycieczek Kielce, Dorota Czesak

DOROTA CZESAK:

Licencjonowany terenowy przewodnik po Województwie Świętokrzyskim.


Pilot wycieczek krajowych
i zagranicznych.


Języki: polski, angielski

Kontakt:

ul. Skiby 79a
26-060 Chęciny

tel.: 791-627-975
e-mail: d.czesak@wp.pl

województwo świętokrzyskie
Spływy Kajakowe Świętokrzyskie wypożyczalnia kajaków

Zapraszamy na stronę wypożyczalni kajaków
kajaki.swietokrzyskie-przewodnik.pl

Spływy Kajakowe Świętokrzyskie wypożyczalnia kajaków
Góry Świętokrzyskie! Jedno z niewielu miejsc w Polsce gdzie w jednym dniu możecie wejść na górę leśnym szlakiem, zwiedzić Park Narodowy, odwiedzić kilka bezcennych zabytków historycznych lub …przemysłowych, zwiedzić jaskinię (do wyboru Raj, Piekło, co kto chce:))), pojeździć na rowerze czy pogalopować na koniu. Można też zwiedzić świętokrzyskie spływając kajakiem po rzece Nidzie i jej dopływach. Nida jest lewobrzeżnym dopływem Wisły i wypływa z serca Gór Świętokrzyskich. Poniżej Chęcin, jest płytka i malowniczo meandruje, co czyni ją idealną i niezwykle ciekawą dla wycieczek kajakowych.

Proponuję wypożyczenie 2-osobowych kajaków z 2 wiosłami i 2 kamizelkami asekuracyjnymi, zwanymi popularnie kapokami i spływ Czarną lub Białą Nidą w stronę pola namiotowego w Starych Kotlicach, poniżej Mokrska. Pole znajduje się przy samej rzece posiada miejsce na zaparkowanie samochodu, rozbicie namiotu. Na miejscu jest toaleta i prysznic z bieżącą wodą oraz wiata i palenisko. Serdecznie zapraszam na kajaki w Góry Świętokrzyskie! 

Nasza oferta:

Poniżej przedstawiamy propozycje szlaków kajakowych. Uwaga! Szlaki przedstawione są w całości, ale można je dzielić na mniejsze odcinki i dostosowywać czas i długość spływów do oczekiwań i umiejętności klientów. Spływ może trwać 2, 3, 5 godzin a dla najbardziej wytrzymałych i doświadczonych kajakarzy nawet 8 godzin. Czas spływu oczywiście zależy od umiejętności kajakarzy, pogody, stanu wody w rzece, postojów itp. Czas przyjęty w ofercie jest uśredniony.


Szlak nr 1 – rzeka Czarna Nida – Nida (stopień trudności łatwy) – Wolica – Tokarnia – Brzegi – Sobków (przystań w zamku 2 godz. od bazy, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji lub w przystani – czas postoju ok. 1 godz.) -Mokrsko– Stare Kotlice (baza) – (długość tego szlaku to 27 km , czas spływu ok. 8-9 godz. bez postoju). Ten szlak  ze względu na niski stopień trudności jest najczęściej wybierany przez kajakarzy na dwóch odcinkach – Tokarnia – Stare Kotlice (baza) – czas spływu ok. 6 godzin,  oraz Brzegi lub Żerniki – Stare Kotlice – czas spływu ok. 4 godzin.

Szlak nr 2 – rzeka Czarna Nida (stopień trudności średni)– Kuby Młyny – Morawica – Ostrów – (długość tego szlaku to 20,5 km czas ok. 8 godz.) – ewentualnie trochę dalej do Wolicy – dodatkowy odcinek 5 km i czas ok. 2 godz. (długość tego szlaku to 25,5 km czas –ok. 10 godz.)
Szlak nr 3 – rzeka Biała Nida (stopień trudności średni) – Mniszek – Bizoręda – Żabieniec – Choiny – Żerniki – (długość tego szlaku 20,5 km, czas spływu ok. 8 godz.

Baza – pole namiotowe na prywatnej działce w Starych Kotlicach – teren ogrodzony, ubikacja + prysznic, miejsce parkingowe, wiata i palenisko, dodatkowo dysponujemy 3 domkami po 6 miejsc noclegowych każdy. Poniżej w galerii najnowsze zdjęcia z bazy.

         

 

Cennik baza:
Domek 6 osobowy – 250 zł za domek, za 1 dobę, 200 zł za domek powyżej 1 doby (minimum 2 noclegi)
Namiot własny:
Osoba dorosła – 20 zł za dobę
Dziecko do lat 13 – 10 zł za dobę
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
Parking za 1 auto – 10 zł za dobę
Organizacja ogniska (przygotowanie paleniska, dostarczenie drewna, wywóz śmieci ) – 10 zł za osobę

Cennik wypożyczalnia kajaków:
Wypożyczenie kajaka z transportem do miejsca początku i zakończenia spływu + komplet akcesoriów (2 kamizelki asekuracyjne +2 wiosła, ewentualnie dostawka dla małego dziecka):

80 zł/za kajak powyżej 5 kajaków (szlak nr 1)

90 zł/ za kajak powyżej  5 kajaków (szlak nr 2 i 3)

100 zł/ za kajak do 5 kajaków

Bus dowożący grupę na miejsce startu i odwożący do bazy oraz na ewentualną wycieczkę terenową – 400 zł za dzień.

Ceny brutto.

Na zdjęciu poniżej przedstawiona jest dostawka dla dziecka. Oparcie dla dziecka można montować albo plecami do sternika, albo twarzą do sternika. Montaż oparcia jest prosty i szybki, jeśli dziecko będzie chciało zmienić pozycję, przełożenie oparcia zajmie kilka sekund:))). Oczywiście należy to robić gdy kajak przybije do brzegu i będzie stabilny.

Poniżej fotorelacja z pierwszego majowego spływu Białą Nidą:)))

 

         

 

Warunki wynajmu:

Umowa wynajmu
Umowa zawarta w dniu …………………………………pomiędzy ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..(zwanym dalej Wynajmującym),
a…………………………………………………………………………………………………………………………(zwanym dalej Najemcą), Nr tel. email ……………………………………………….……………..
Przedmiot umowy
1. Wynajmujący oświadcza że jest właścicielem a Najemca, że wynajmuje na okres od …………………………….do…………………………………… sprzęt rekreacyjny:
Kajaki szt. …………………………………
Kamizelki ratunkowe szt. ………………………………..
Wiosła szt. ………………………………..
Warunkiem uprawniającym do wynajęcia i korzystania z w/w sprzętu jest zapoznanie się i podpisanie poniższego regulaminu.
Regulamin
2. Wynajmujący oświadcza, ze sprzęt o którym mowa w pkt.1 jest w pełni sprawny, bez wad. Nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów sportowych.
3. Najemca oświadcza, że zna zasady i wiedzę na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu o którym mowa w pkt.1
4. Obowiązkiem Najemcy jest korzystanie ze sprzętu o którym mowa w pkt.1 zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji: przewozić taką liczbę pasażerów na jaka jest przeznaczony sprzęt, nie przekraczać dopuszczalnej ładowności (250 kg), nie holować, nie zatapiać, nie korzystać ze sprzętu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Wszyscy użytkownicy winni być obowiązkowo zapięci w kamizelki ratunkowe.
5. W przypadku uszkodzenia wynajmowanego sprzętu Najemca ma obowiązek zabezpieczyć sprzęt, a w przypadku kradzieży bezzwłocznie poinformować Wynajmującego i Policję.
6. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu, i będzie zobowiązany do jego odtworzenia lub zwrotu równowartości naprawy.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu o którym mowa w pkt.1 na mieniu i zdrowiu osób trzecich.
8. Najemca oświadcza, że został przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa używania i obsługi sprzętu o którym mowa w pkt.1
9. Najemca oświadcza że sprzęt o którym mowa w pkt.1, jest w pełni sprawny, bez uszkodzeń i wad.
10. Najemca oświadcza, że będzie używał sprzętu o którym mowa w pkt.1 na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu w trakcie używania sprzętu o którym mowa w pkt.1, nie będzie wnosić o odszkodowanie od Wynajmującego.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione, uszkodzone lub zamoczone będące własnością Najemcy.
12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w kajaku na wodzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
13. Koszty wynajmu pokrywa najemca przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.
14. Najemcy wyrażają zgodę na fotografowanie. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych Wynajmującego.
15. Najemca zobowiązany jest oddać sprzęt Wynajmującemu w stanie umożliwiającym natychmiastowe ponowne wynajęcie (umyty).

Data i podpis

Wynajmujący                                                                                                                                                                                                                 Najemca

 

Na trasie spływu obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci. Wszystkie śmieci należy zabierać ze sobą!

Pogoda Kielce z serwisu


Zapraszam Dorota Czesak Przewodnik Wycieczek Góry Świętokrzyskie